Telephone MSU 

ข้อมูลการดำเนินการล่าสุด

ติดตามการแจ้งซ่อม โทร 2505

ข้อมูลการดำเนินการล่าสุด
ลำดับ วันที่ เบอร์ที่เสีย รายงานผล ข้อมูล
ลำดับ วันที่ เบอร์ที่เสีย รายงานผล ข้อมูล
131-08-2561043754556กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-2018-09-14
รายงานผล:-แจ้ง tot แล้วครับ
212-09-2561043-754407กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-2018-09-14
รายงานผล:-สัญญาณมีปัญหาจาก tot แจ้งtot เข้ามาตรวจสอบแล้ว
314-09-25616720กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-2018-09-14
รายงานผล:-ตุ้สาขา ที่สถาบันขงจื้อ มีปํญหา รอแก้ไข
412-09-2561043754357กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-2018-09-13
รายงานผล:-แจ้ง tot แล้วครับ
531-08-2561043754360กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-2018-09-04
รายงานผล:-แจ้ง tot แล้ว
627-08-25613578กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-2018-08-28
รายงานผล:-รับเรื่องแล้วครับ
711-09-25616650กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-
รายงานผล:-
817-09-25613598กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-
รายงานผล:-
918-09-25610973305745กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-
รายงานผล:-
1018-09-25611741/1742/กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-
รายงานผล:-
1119-09-2561043-754388กำลังดำเนินการ
วันที่รายงาน:-
รายงานผล:-
.