Telephone MSU 

ข้อมูลการแจ้งซ่อม

ติดตามการแจ้งซ่อม โทร 2505

ดำเนินการแล้วเสร็จ
# วันที่แจ้ง เบอร์ รายงานผล ข้อมูล ผู้ดำเนินการ
# วันที่แจ้ง เบอร์ รายงานผล ข้อมูล ผู้ดำเนินการ
107-01-2562043-754255ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-22
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
224-09-25613548ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
309-10-25613312ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
412-10-2561ขอติดตั้งใดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
526-10-25613593ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
606-11-25613046ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
706-11-2561043 754242ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
812-11-25611307ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
914-01-25622318ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1014-01-25622351ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1117-01-25621265ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1217-01-2562เบอร์ภายในดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1318-01-25622114ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1431-08-2561043754360ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
1517-10-2561043-754416ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
1624-10-25612022ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1706-11-2561ชุมสายคณะเดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1808-11-25611221ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
1921-11-2561043-754410ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2015-01-25621221,1222ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2127-08-25613578ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
2231-08-2561043754556ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
2311-09-25616650ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2412-09-2561043-754407ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: สัญญาณมีปัญหาจาก tot แจ้งtot เข้ามาตรวจสอบแล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
2514-09-25616720ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: ตุ้สาขา ที่สถาบันขงจื้อ มีปํญหา รอแก้ไข
เอกชัย นาทันรีบ
2618-09-25610973305745ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2704-10-2561043754429ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
2805-10-2561084-754400ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
2909-10-25613325ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3019-10-25613626ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3124-10-25613595 3596 ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3225-10-25613626ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3305-11-25613626 ,3625ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3406-11-25613626ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3506-11-25613625, 3613ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3614-12-25611352ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3720-12-25616720ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3803-01-25621359ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
3907-01-2562043-754410ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4008-01-25624500ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4115-01-25621251ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4215-01-25622501ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4317-01-25623303ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2019-01-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4412-09-2561043754357ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-24
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
4524-10-2561043754356ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-24
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง TOT แล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
4623-11-25612384ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-24
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4721-12-2561043754015ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4821-12-25611730ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
4921-12-25611731ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-21
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5012-12-25613017ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-19
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5111-10-25611755ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-18
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5221-11-25613310ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-17
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5321-11-25613446ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-12-14
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5426-11-25611233ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-27
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5520-11-25612435ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5623-11-25612320ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5723-11-25612318ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5823-11-25612324ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-23
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
5916-10-2561043754242ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-07
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6026-10-25611738-1745ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-11-05
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
6125-10-25612022ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-26
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6211-10-2561043754416ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-25
ผลการดำเนินงาน:
เอกชัย นาทันรีบ
6317-09-25613598ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-12
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
6426-09-25614501ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-10
ผลการดำเนินงาน: ดำนเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
6501-10-25612321ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-09
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
6609-10-25612318ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-09
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
6705-10-25613714ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-08
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
6808-10-25611234ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-08
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
6908-10-25611357ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-08
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
7008-10-25611279ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-08
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
7103-10-2561043754388ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-05
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
7225-09-25612403ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
7328-09-25612685ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
7401-10-25612322ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
7501-10-25612432ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
7601-10-25611210ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-10-03
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
7718-09-25611741/1742/ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-27
ผลการดำเนินงาน: เสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
7825-09-25611386ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-26
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
7924-09-25612409ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-25
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
8019-09-2561043-754388ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-21
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
8120-09-25611313ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-21
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
8220-09-25611342ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-21
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
8321-09-25611277ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-21
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
8407-09-2561043754358ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-19
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
8503-09-2561043754358ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-13
ผลการดำเนินงาน: รับเรืองแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
8604-09-25611261ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-13
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
เอกชัย นาทันรีบ
8723-08-2561043754255ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ แจ้งtot เพื่อเข้าตรวจสอบ
สถาพร ไชยปัญหา
8824-08-2561043-754255ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ แจ้งtot เพื่อเข้าตรวจสอบ
สถาพร ไชยปัญหา
8929-08-2561ขอเพิ่มเบอดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
สถาพร ไชยปัญหา
9007-09-2561043754676ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
9107-09-25611312ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
9210-09-25611315ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-11
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
9304-09-25613545ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-07
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
9404-09-2561043-754383ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-09-07
ผลการดำเนินงาน: ดพเนินการเสร็จเรียบร้อยครับ
เอกชัย นาทันรีบ
9527-08-25611206-1211ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-31
ผลการดำเนินงาน: เนื่องจากสายไฟเบอร์ออฟติคที่อาคารโรงอาหารกลาง ชำรุด ทำให้เลขหมาย 1201 จนถึง 1225 ไม่สามารถใช้งานได้ งานระบบโทรศัพท์ แก้ไขเสร็จเรียบร้อยคับผม
เอกชัย นาทันรีบ
9627-08-25611216ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-31
ผลการดำเนินงาน: เนื่องจากสายไฟเบอร์ออฟติคที่อาคารโรงอาหารกลางชำรุด ทำให้เลขหมาย 1201 จนถึง 1225 ไม่สามารถใช้งานได้ งานระบบโทรศัพท์ แก้ไขเรียบร้อยครับผม
เอกชัย นาทันรีบ
9721-08-25613423,3424,ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-28
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
สถาพร ไชยปัญหา
9820-08-25613410ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-23
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
ศุภชัย มาฤทธิ์
9909-08-2561043754378ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ สัญญาณไม่มาจาก tot แจ้ง tot วันที่ 14 สค.61
สถาพร ไชยปัญหา
10020-08-25612426ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้วครับ
สถาพร ไชยปัญหา
10120-08-25612766ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: ใช้งานได้ปกติแล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
10220-08-25612622ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: ย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
10320-08-25612777ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-20
ผลการดำเนินงาน: ใช้งานได้ปกติแล้ว
เอกชัย นาทันรีบ
10415-08-25611201ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-17
ผลการดำเนินงาน: เชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก
เอกชัย นาทันรีบ
10514-08-25613545ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-15
ผลการดำเนินงาน:
ศุภชัย มาฤทธิ์
10607-08-2561043 754352ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: ่แจ้งtot แล้ว 8 สค.61 เส็จแล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
10707-08-2561043754356ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้ว วันที่ 8 สค.61 ตรวจสอบแล้ว ไม่มีสัญญาณจากtot เส็จแล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
10807-08-25614779ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: ย้ายเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
10907-08-25614766ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: ย้ายเครื่องเสร็จเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
11009-08-2561043-754380ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: รับเรื่องแล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
11109-08-2561043-754-08ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: เรียบร้อย
สถาพร ไชยปัญหา
11214-08-25611253ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: การ์ดเสีย
สถาพร ไชยปัญหา
11314-08-2561043-754255ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-14
ผลการดำเนินงาน: การ์ดเสีย
สถาพร ไชยปัญหา
11409-07-2561043-754373ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
11510-07-25613706ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
11602-08-2561043754055ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน: แจ้ง tot แล้ว 8 สค.61
ศุภชัย มาฤทธิ์
11707-08-25612119ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
ศุภชัย มาฤทธิ์
11807-08-25612117ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
11907-08-25612119ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
12007-08-25611179ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน: 0-11-24 4004 1179 เปลียน voip 1179
สถาพร ไชยปัญหา
12107-08-25611135ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน: 0-11-14 4004 1135 เปลี่ยน voip
สถาพร ไชยปัญหา
12207-08-25611117ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-07
ผลการดำเนินงาน: 0-2-18 4010 เปลี่ยน เป็น voip
สถาพร ไชยปัญหา
12303-08-25611298ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-03
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
12403-08-25612777ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-03
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
12531-07-25611358ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-02
ผลการดำเนินงาน:
ศุภชัย มาฤทธิ์
12601-08-25612415ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-08-01
ผลการดำเนินงาน: ย้ายเรียบร้อย
เอกชัย นาทันรีบ
12731-07-25611201ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-31
ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการเรียบร้อย
สถาพร ไชยปัญหา
12823-07-25611125ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-24
ผลการดำเนินงาน:
ศุภชัย มาฤทธิ์
12913-07-25616650ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-23
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
13016-07-25613325ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-23
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
13119-07-25616234ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-23
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
13217-07-2561หลายเบอร์ ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-20
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
13320-07-2561043-754584ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-20
ผลการดำเนินงาน: ใช้งานได้แล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
13417-07-25611202ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-19
ผลการดำเนินงาน: ต่อสายใช้งานได้แล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
13516-07-2561hhhดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-16
ผลการดำเนินงาน: ขอให้แจ้งซ่อมจริง ๆ นะครับ อย่าแกล้งกันนะครับ ทำให้แจ้งง่าย ๆ นะครับ ถ้าจะให้ล็อกอินก่อนจะยากเกินไป
สถาพร ไชยปัญหา
13611-07-25611129ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-13
ผลการดำเนินงาน: คู่สายชำรุด เปลี่ยนคู่สายใหม่ ใช้งานได้แล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
13703-07-2561043-754388ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-12
ผลการดำเนินงาน: ต่อสายใช้งานเรียบร้อย
สถาพร ไชยปัญหา
13810-07-2561043 754317ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-11
ผลการดำเนินงาน: ใช้งานได้แล้ว
สถาพร ไชยปัญหา
13903-07-2561043-754375ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-10
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
14003-07-2561043-754301ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-10
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
14106-07-2561-ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-10
ผลการดำเนินงาน:
สถาพร ไชยปัญหา
14205-07-25614500ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-05
ผลการดำเนินงาน: แก้ไขเรียบร้อย
สถาพร ไชยปัญหา
14304-07-2561845151656ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-04
ผลการดำเนินงาน: เปลี่ยนเครื่อง
สถาพร ไชยปัญหา
14403-07-25612505ดำเนินการเรียบร้อย:-
วันที่: -2018-07-03
ผลการดำเนินงาน: ต่อสายใช้งานได้
สถาพร ไชยปัญหา
.