Telephone MSU 

ข้อมูลการแจ้งซ่อม

ติดตามการแจ้งซ่อม โทร 2505

คิวงานล่าสุด
ลำดับ วันที่ ผู้แจ้ง หน่วยงาน เบอร์ สถานะ ข้อมูล
ลำดับ วันที่ ผู้แจ้ง หน่วยงาน เบอร์ สถานะ ข้อมูล
119-09-2561ไพฑูรณ์หน่วยงาน: กองกิจการนิสิต
อาคาร: กองกิจฯ
ห้อง: 1
043-754388อาการเสีย: ไม่มีสัญญาณหลังฝนตก
กำลังดำเนินการ
--
218-09-2561กันต์กนิษฐ์ หาญวงษาหน่วยงาน: สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
อาคาร: สำนักงานเลขานุการ
ห้อง: สำนักงานเลขานุการ
1741/1742/อาการเสีย: โทรเข้า/รับสายไม่ได้
กำลังดำเนินการ
--
318-09-2561นายภานุพงษ์ ธรรมกุลหน่วยงาน: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
อาคาร: โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)
ห้อง: -
0973305745อาการเสีย: เบอร์ภายในโทรออกนอกโรงเรียนไม่ได้ โทรได้เฉพาะในโรงเรียน
กำลังดำเนินการ
--
417-09-2561จงรักษ์ คชสังข์หน่วยงาน: คณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคาร: ชั้น 1
ห้อง: -
3598อาการเสีย: ไม่ได้ยินเสียง
กำลังดำเนินการ
--
514-09-2561เอกชัยหน่วยงาน: กิจการหอพัก
อาคาร: กิจการหอพัก
ห้อง: -
6720อาการเสีย: ใช้งานไม่ได้
กำลังดำเนินการ
-วันที่อับเดท: 2018-09-14
ตุ้สาขา ที่สถาบันขงจื้อ มีปํญหา รอแก้ไข
612-09-2561เอกชัยหน่วยงาน: พยาบาล
อาคาร: คณะพยบาล
ห้อง: -
043754357อาการเสีย: ใช้งานไม่ได้
กำลังดำเนินการ
-วันที่อับเดท: 2018-09-13
แจ้ง tot แล้วครับ
712-09-2561ธนพร อรัญโสดหน่วยงาน: สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
อาคาร: ชั้น2
ห้อง: สำนักงานเลขา
043-754407อาการเสีย: เวลาโทรเข้า สายว่าง แต่โทรศัพท์ไม่มีเสียงดังเวลาสายเรียกเข้า ค่ะ
กำลังดำเนินการ
-วันที่อับเดท: 2018-09-14
สัญญาณมีปัญหาจาก tot แจ้งtot เข้ามาตรวจสอบแล้ว
811-09-2561ศุภชัย มาฤทธิ์หน่วยงาน: ขงจื้อ
อาคาร: ขงจื้อ
ห้อง: ชั้น1
6650อาการเสีย: ตู้สาขา PABX
กำลังดำเนินการ
--
931-08-2561เอกชัยหน่วยงาน: สถานีวิทยุ
อาคาร: สถานีวิทยุ
ห้อง: -
043754556อาการเสีย: ใช้งานไม่ได้
กำลังดำเนินการ
-วันที่อับเดท: 2018-09-14
แจ้ง tot แล้วครับ
1031-08-2561เอกชัยหน่วยงาน: เภสัช
อาคาร: คณะเภสัช
ห้อง: -
043754360อาการเสีย: ใช้งานไม่ได้
กำลังดำเนินการ
-วันที่อับเดท: 2018-09-04
แจ้ง tot แล้ว
1127-08-2561ไชยา ฆารเจริญหน่วยงาน: คณะสถาปัตย์ฯ
อาคาร: ชั้น 3
ห้อง: ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
3578อาการเสีย: โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ติดต่อไม่ได้
กำลังดำเนินการ
-วันที่อับเดท: 2018-08-28
รับเรื่องแล้วครับ
.