Telephone MSU 

รายละเอียดการแจ้งซ่อม

ตรวจสอบรายละเอียดการแจ้งซ่อม

รายละเอียดการแจ้งซ่อม

ชื่อผู้แจ้ง :

วลัยลุกเวช

เบอร์โทรติดต่อ :

-

   
วัน/เวลา ที่แจ้ง : 18-01-2562 11:00:27 น.
คณะ/หน่วยงาน : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ชื่ออาคาร/ชั้น : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
ห้อง : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
เบอร์ที่เสีย : 043-754407
กลุ่ม : ภายนอก
อาการ : สัญญาณไม่ถึงเครื่อง
   
รายงานการซ่อม : แจ้ง TOT แล้วครับ
ผู้ดูแล : เอกชัย นาทันรีบ
วันที่/เวลาอัพเดท : 07-02-2562 11:02:02 น.
  พิมพ์เอกสาร